کنترل دسترسی ( در بازکن )

سیستم کنترل دسترسی یعنی جایگزین قفل و کلید مکانیکی و دسترسی الکترونیکی افراد به قسمتهای مختلف با استفاده از رمز ، کارت RFID ، اثر انگشت و تشخیص چهره

access control  به منظور بالا بردن ضریب امنیت و کنترل دسترسی افراد در شرکتها ، سازمانها ، فروشگاهها و اماکن خاص استفاده می شود. این سیستم ها می توانند با استفاده از رمز ، کارت RFID ، اثر انگشت و یا تشخیص چهره سطح دسترسی افراد به بخشهای خاص را کنترل کنند. برخی از این سیستمها می توانند محدودیتهایی از قبیل دسترسی در ساعات خاصی از روز ، دسترسی در روزهای خاص ، ترکیب دسترسی و … را اعمال کنند.

خروجی و ورودی های سیستم کنترل :

خروجی رله : این سیستم ها در صورت دسترسی مجاز باعث فعال شدن خروجی رله می شود یعنی این خروجی می تواند به انواع قفل برقی ، گیت تردد ، جک برقی پارکینگ و انواع راهبند ، دربهای اتوماتیک متصل گردد.

سنسور باز ماندن درب : در صورتی که خروجی سنسور باز ماندن درب مربوط به قفل برقی به ورودی دستگاه متصل باشد ، دستگاه در صورتی که درب برای مدت خاصی باز بماند آژیر را به صد در می آورد.

کلید فشاری خروج : با استفاده از کارت و رمز می توان برای ورود به قسمتی که کنترل دسترسی دارد از کلید فشاری خروج استفاده کرد ولی اگر قفل از نوع زبانه ای باشد می توان از دستگیره درب برای خروج استفاده کرد.

آژیر : سیستم های کنترل را می توان به آژیر متصل نمود تا در صورت تلاش برای ورود غیر مجاز ، دستکاری سیستم ، آژیر فعال شود

زنگ : از این خروجی برای به صدا درآوردن زنگ درب استفاده می شود و افرادی که اجازه دسترسی ندارند می توانند زنگ دستگاه را بزنند تا درب از داخل باز گردد.

تبادل اطلاعات بین نرم افزار و دستگاه از طریق پورتهای ارتباطی انجام می شود. پورت شبکه ، پورت RS232 که به پورت com کامپیوتر وصل می شود و USB که به دو صورت کابل و پورت از طریق فلش مموری اطلاعات قابل جابجایی است

خط امنیت قسمت های مورد نظر

تشخیص هویت افراد و کنترل زمانن تردد

امکان ردیابی افراد در سازمان از طریق گیتهای خاص

ذخیره اطلاعات تردد به همراه گزارش های مناسب