طراحی و راه اندازی فروشگاه

مشاوره در طراحی فضاهای مورد نیاز فروشگاه

تهیه چارت تشکیلاتی و گردش کارها

تهیه سخت افزارو نرم افزارهای فروشگاهی مورد نیاز از جمله میز فروشگاهی ، قفسه ها و صندوق فروشگاهی ، دوربین های مداربسته ، سیستم هوشمند و حضور و غیاب و دربهای برقی و کرکره ای

مشاوره در در روشهای تهیه کالا و معرفی منابع تامین کالا

مشاوره در زمینه مدیریت راهبردی فروشگاهی

مشاوره و ارائه راهکارهای جدید جهت افزایش بهره وری

عارضه یابی و مشاوره جهت منع موانع کاری