تجهیز مجموعه رستوران های ونوس چیلک نوشهر

نام پروژه: تجهیزات مجموعه رستورانی
مشتری : ونوس چیلک
آدرس پروژه : نوشهر

تجهیز مجموعه رستوران های ونوس چیلک نوشهر شامل صندوق های دو طرفه لمسی رستورانی، سیستم برق اضطراری، فراخوان گارسون و سفارش گیر مهماندار و دوربین های مداربسته