تجهیز هایپر گوشت اهورا چمستان

نام پروژه: تجهیزات فروشگاهی
مشتری : هایپر پروتئین اهورا
آدرس پروژه : چمستان

تجهیزات بارکدینگ و صندوق های فروشگاهی ، سیستم برق اضطراری ، تجهیزات شبکه ، میزهای چک اوت و قفسه های میوه و هایپری ، دوربین های مداربسته