تجهیز رستوران ثامن بابل

نام پروژه: تجهیزات فروشگاهی
مشتری : رستوران ثامن
آدرس پروژه : بابل

تجهیز رستوران ثامن شامل صندوق لمسی رستورانی، دوربین های مداربسته و سیستم برق اضطراری