تجهیزات و چیدمان فروشگاهی برای فروشگاههای زنجیره ای

به بررسی لوازم و تجهیزات مورد نیاز فروشگاههای زنجیره ای می پردازیم. معمولا طبق پلن و طرح مشترک اغلب فروشگاهها با برند مربوطه برنامه ریزی می شوند از رنگ و طرح میزها و قفسه ها تا قرار گیری میزهای فروش ، یخچال ها و چیدمان محصول که برای راحتی و فروش بهتر و بیشتر برنامه ریزی می شود.

تجهیزات سردخانه ای و یخچال : این تجهیزات براساس قرارگیری لبنیات ، گوشت ، مواد آماده و انواع محصولات فریزی در چیدمان فروشگاه تاثیر بسزایی دارد و همانند هایپر گوشت معمولا نیاز به دقت و بررسی دارد

تجهیز بخش مواد غذایی که برعهده دفتر مرکزی فروشگاهها می باشد

تجهیز بخش مواد غذایی تازه مثل نان و قنادی و قصابی

قفسه های فروشگاهی و انبار که اصولا هر فروشگاه زنجیره ای لیبل رنگی مخصوص دارد برای مثال فروشگاههای افق کوروش رنگ قرمز و فروشگاههای رفاه رنگ طوسی را معرفی می کنند. و همچنین قفسه های دو طرفه وسط که در انواع طرحها ارائه می گردد.شما با مراجعه به ما می توانید قفسه هایی که با این طرح و کیفیت ارائه می شود را با قیمت مناسب و پایین تر از بازار تهیه کنید

میز چک اوت و صندوق فروشگاهی و ملزومات وابسته که براساس قرار گیری میز و محل تخلیه بار بررسی می شود . برای اطلاعات بیشتر در این خصوص تماس بگیرید

باسکول و ترازوهای دیجیتال قابل اتصال به نرم افزار

نکته اصلی برای چیدمات فروشگاهها بستگی به نوع کاربری دارد برای مثال چیدمان در هایپر گوشت و پروتئین ، هایپر مارکت و قنادی و مجتمع های نان و شیرینی کاملا باهم متفاوت می باشند در این مورد قرارگیری تجهیزات فروشگاهی مثلا قرارگیری ترازوهای فروشگاهی ، صندوق فروش و نحوه صدور فاکتور و مراحل ان نیز متفاوت می باشد