سیستم مدیریت اموال براساس بارکد و RFID

راهکار مدیریت اموال و دارایی های ثابت مبتنی بر بارکد در واقع سیستمی ست که برایند اموال گردانی آن بصورت غیر دستی و با استفاده از تجهیزات پرتابل جمع آوری داده یعنی هندهلد انجام می شود . در این سیستم دو بخش داریم یک بخش نرم افزار و دوم بخش سخت افزار . بخش سخت افزار شامل پی دی ای یا هندهلد و لیبل پرینتر می باشد .

دستگاه هندهلد یا PDA با اسکن کردن بارکد هر یک از امول ، مشخصات پلاک دارائی آنرا بر روی صفحه نمایش خود نشان داده و اموال گردان را از ظرایط قبلی ثبت شده برای ان دارئی آگاه می سازد. سرعت و دقت در جمع اوری آمار اموال و دارئی ها و مغایرت های احتمالی موجود از ویژگی های خاص این سیستم به شمار می رود.

امکانات این سیستم به صورت ذیل می باشد:

نگهداری اطلاعات امین اموال

تعریف طبقات اموال

ثبت و نگهداری محل استقرار

پلاک گذاری ( چاپ برچسب بارکد )

ثبت اموال به تفکیک اجزای هر کدام

برای وارد کردن مشخصات اموالی که از قبل راه اندازی وجود داشته لازم است اطلاعات از طریق استقرار ثبت شوند

دفاتر اموال

انتقال اموال بصورت امانی ، قطعی و داخلی

حذف اموال  مانند مستهلک شدن ، بدون استفاده بودن و بروز حوادث

خروج موقت به دلیل تعمیر

صورت برداری که معمولا سالی دو بار انجام می گردد و گرفتن صورت مغایرت که توسط هند هلد انجام می شود

معمولا سیستم اموال گردانی و انبارگردانی با هم اشتباه گرفته می شود هر چند اساس و پایه کار شبیه هم می باشد اما تجهیزات سخت افزاری این دو مورد کاملا با هم فرق دارد در مقاله دیگر در مورد سیستم انبارگردانی و تجهیزات مورد نیاز صحبت میکنیم