گیت ضد سرقت اسکای گارد

هنگامی که زیبایی شناسی و دیزاین یک فروشگاه دارای اهمیت است از سیستم گیت امنیتی و.پنهان اسکای استفاده میشود زیرا این گیت ضد سرقت در قاب در و.دیوار ورودی نصب میشود و دیگر نیازی به پنل و آنتن برای نصب روی کف و جلوی در نیست و دارای سه متر ارتفاع و دو و نیم متر عرض می باشد. این سیستم با تکنولوژی ای ام کار می کند که با تگ و لیبل های ای ام برای حفاظت از محصولات ترکیب می گردد . در شکل زیر نحوه نصب ان را در قاب در و تگ مورد استفاده را می بینید. لازم به ذکر می باشد که این نوع گیت فقط در اروپا استفاده می شود و در بازار ایران هنوز شرکتی فعالیت ندارد