چگونه تگ مناسب را انتخاب کنیم

در جهان امنیت کالا ،اندازه تگ مهمترین بخش می باشد.واقعیت این است که تگ قلب کل سیستم است. جادویی که همه کارها را انجام می دهد.اما اغلب انتخاب تگ را به عنوان گزینه اخر در نظر می گیرند.وقتی هم می پرسیم چه نوع تگی نیاز دارید. همه می گویند کوچکترین تگ.در صورتی که انتخاب کوچکترین تگ ممکن است بزرگترین اشتباه برای حفاظت ار محصولات باشد، که ممکن است کل سیستم را زیر سوال ببرد و به نظر برسد سیستم ضعیفی دارید.

همه تگ ها در هنگام شناسایی یکسان نیستند.تگ کوچکتر به سختی توسط انتن ها دتکت می شود. زیرا برای شناسایی کوچک می باشد.و به این خاطر بطور مستقیم در عملکرد آنتن تاثیر دارند.این تگ ها برای مشتری نیز قابل دیدن نیست. در صورتی که تگ بزرگتر توسط مشتری و دزدان قابل مشاهده استو از سرقت کالا جلوگیری می شود

با این حال اگر بخواهیم این تگ های سخت را با تگ های نرم یا همان لیبل ها مقایسه کنیم لیبل ها 30 درصد قابلیت تشخیص پایین تری دارند.

با بهینه سازی محدوده تشخیص انتن ها  تا حد ممکن، نوع تگ مناسب خود را انتخاب کنید