تجهیزات شبکه

تجهیزات شبکه به مجموعه ای از ابزار و تجهیزاتی که برای راه اندازی یک شبکه رایانه ای مورد نیاز می باشد ، گفته می شود. و دسته بندی زیر را شامل می شود

تجهیزات فعال یا اکتیو

تجهیزات غیر فعال یا پسیو

به تجهیزاتی که فعالیت الکترونیکی در درون انها صورت می گیرد و اطلاعات وارد شده به انها با توجه به نوع دستگاه ، پردازش و رود و بدل می گردد ، تجهیزات اکتیو گفته می شود.

و تجهیزات اکتیو شبکه نیز شامل بخش های زیر می شود

سوئیچ شبکه

اکسس پوینت

مودم

روتر یا مسیر یاب

اکسسوری

تجهیزاتی که قابل برنامه ریزی نبوده و نمی توانند تغییراتی روی اطلاعات و یا محتوای تبادل شده در شبکه داشته باشند و به منظور نصب و پیکربندی سخت افزاری شبکه استفاده می شود ، تجهیزات پسیو نام دارند

و شامل اجزای زیر می گردد

کابل

پچ پنل

پچ کورد

فیبر نوری

کیستون پریز

سر سوکت

رک

نگهدارنده کابل