آدا الکترونیک

خانه صندوق فروشگاهی
ZEC WIDE

صفحه لمسی

ZEC onyx

صفحه لمسی

ZEC MAC POS

طراحی زیبا و متفاوت

شرکت آدا الکترونیک
ارسال