نرم افزار فروش قنادی و خشکبار مازندران

بررسی ویژگی ها و امکانات نرم افزار فروشگاهی قنادی و خشکبار

ساده و روان برای کسانی که آشنایی مختصری با نرم افزار دارند

قابل اتصال به ترازو / بارکد خوان / پرینتر ها / پوز بانکها

تولید محصول

معرفی و ثبت کالا بصورت نامحدود و گروهبندی کالاها

تعیین سطح قیمت

تغییرات گروهی کالا

عملیات انبار

عملیات حقوق و دستمزد

انواع گزارشات فروش / خرید / سود و زیان / دریافتی و پرداختی / درصد بازار یابی / موجودی کالا / ارزش ریالی کالا

ثبت سند افتتاحیه و امر حسابداری

فاکتور فروش / خرید / برگشت از فروش / برگشت از خرید

امکان و قابلیت چاپ بارکد